Kaip prisijungti prie vidinio eNotaras sistemos portalo
Prisijungti su naudotojo vardu ir slaptažodžiu
Norint prisijungti prie sistemos reikia prisijungimo lange (pr. 1 pav.) įrašyti naudotojo vardą ir
slaptažodį (naudotojus kuria ir pradinius slaptažodžius suteikia sistemos administratorius).
1 pav. naudotojo prisijungimo langas
Jei naudotojo vardą arba slaptažodį įrašėte neteisingai sistema informuoja pranešimu
Neteisingas prisijungimo vardas ir / ar slaptažodis. Pirmą kartą prisijungus prie sistemos
atidaromas naudotojo profilis (žr. Naudotojo profilis), kuriame reikia užpildyti trūkstamus
duomenis.
Jei pamiršote slaptažodį spauskite nuorodą Pamiršote slaptažodį?. Atidaroma forma Priminti
slaptažodį (žr. 2 pav.), kurioje įrašius prisijungimo vardą ir paspaudus Siųsti priminimą į
naudotojo profilyje nurodytą elektroninį paštą išsiunčiama nuoroda naujo slaptažodžio įvedimui
ir pateikiamas pranešimas Elektroninis laiškas su instrukcijomis buvo išsiųstas. Jei nurodytas
neteisingas prisijungimo vardas sistema praneša Toks naudotojas sistemoje neegzistuoja.
2 pav. Priminti slaptažodį
Taip pat jei pamiršote savo prisijungimo duomenis ir negalite prisijungti prie sistemos, galite iš
karto kreiptis eNotaras pagalbos telefonu arba el. paštu dėl šios problemos ir nebandyti daug
kartų jungtis prie sistemos su tais pačiais neteisingais prisijungimo duomenimis.
Prisijungimas su el.parašu
Jei norite prisijungti naudojant el.parašą, spauskite nuorodą Prisijungti naudojant el.parašą.
Prisijungti galima šiais el. parašais:
Mobilus el. parašas
"Registrų centras" išduotas el. parašas USB laikmenoje.
Svarbi informacija dėl eNotaras sistemos apsaugos priemonių
eNotaras sistema yra apsaugota tinklinės aplikacijos ugniasiene (WAF), kuri aktyviai stebi
naudotojų (neprisijungusių ir prisijungusių) veiksmus sistemoje (neanalizuoja veiklos duomenų,
bet stebi veiksmų sekas), automatiniu būdu analizuoja naudotojo įvedamą tekstą tam, kad
apsaugotų sistemą nuo vadinamų „SQL injekcijų“. SQL injekcija - tai vienas dažniausių
internetinių svetainių, kurios turi duomenų bazes, įsilaužimo būdų, ji gali būti naudojama
informacijos iš duomenų bazės ištraukimui arba duomenų bazės keitimui. SQL injekcija yra
vykdoma įrašant į informacinės sistemos įvesties lauką tam tikrą SQL formuluotę, kuri priverčia
duomenų bazę išduoti norimą informaciją ar įvykdo kenkėjiško naudotojo nurodytą veiksmą. Jei
naudotojas įveda kokią nors formuluotę, reiškiančią SQL injekciją, WAF tai traktuoja kaip klaidą,
kurią IP adresui (iš kurio buvo vedama ta formuluotė) skiriamas baudos balas. Tokiu būdu
kiekvieną neleistiną veiksmą, IP adresui skaičiuojami baudos balai ir surinkus tam tikrą baudos
balų skaičių eNotaras sistema tam IP adresui laikinai užblokuojama.
Taip pat sistema gali būti užblokuojama IP adresui, iš kurio per trumpą laiką keletą kartų
nesėkmingai buvo bandyta prisijungti prie sistemos (pavyzdžiui, naudotojas bandė prisijungti su
neteisingu prisijungimo vardu ar (ir) slaptažodžiu). Už kiekvieną neteisingą prisijungimą IP
adresui skiriamas vienas baudos balas, kuris galioja 10 minučių. Tokie galiojantys baudos balai
skaičiuojami ir viršijus 5 baudos balus sistema yra užblokuojama tam IP adresui 15 - ai minučių.
Tokia apsauga ir baudos balų sistema yra skirta apsaugoti eNotaras sistemą nuo įsilaužimų,
kenkėjiškų asmenų veiksmų. Paprastam sistemos naudotojui (notarui, notaro darbuotojui,
Lietuvos notarų rūmų darbuotojui ar išorinio portalo naudotojui), tvarkingai dirbančiam su
sistema ir vedančiam sistemoje paprastrus, su kasdiene veikla susijusius tekstus, mažai tikėtina,
kad eNotaras sistema bus užblokuota dėl SQL injekcijų, nes norint atlikti SQL injekciją, reikia
turėti SQL žinių. Tačiau, jei iš to paties IP adreso bus bandoma daug kartų neteisingai prisijungti,
tai eNotaras sistema gali būti užbluokuojama net ir to naudotojo IP adresui, kuris neturėjo jokių
piktų kėslų. Todėl, jei pamiršote savo prisijungimo duomenis ir negalite prisijungti prie sistemos,
rekomenduojame iš karto kreiptis eNotaras pagalbos telefonu arba el. paštu dėl šios problemos
ir nebandyti daug kartų jungtis prie sistemos su tais pačiais neteisingais prisijungimo
duomenimis. Jei eNotaras sistema visgi buvo užblokuota, taip pat reikėtų kreiptis eNotaras
pagalbos telefonu arba el. paštu.